İcra Dairesinde Kefillik Ve Geçerlilik Şartları

İcra İflas Kanunu’nda kefillikle ilgili tek düzenleme madde 38’de yer almaktadır. İlgili maddede icra dairesindeki kefaletlerinin ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olduğu ve müteselsil kefalet hükmünde olduğundan bahsedilmektedir.

İcra İflas Kanunu’nda kefillikle ilgili yeterli düzenlemenin bulunmaması nedeni ile icra dairesindeki kefaletlere Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri uygulanacaktır. Türk Borçlar Kanunu’na göre kefilliğin geçerli olabilmesi için;

  • Öncelikle mevcut ve geçerli bir borç bulunmalıdır.
  • İkinci olarak kefalet sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Ancak buradaki yazılı şekil nitelikli yazılı şekildir. Kefalet sözleşmesinde kefalet tarihinin ve kefilin sorumlu olacağı azami miktarın belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca mevcut ve geçerli bir borca kefil olacak kişinin; sorumlu olunacak azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunu kendi el yazısı ile yazması kefalet sözleşmesinin geçerlilik şartlarındandır.
  • Son olarak da Borçlar Kanunu’ndaki düzenleme ile kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için eş rızası gerekmektedir.

Yukarıda da açıklandığı üzere kefalet sözleşmesinin bu şartları taşımaması halinde sözleşme geçersiz olacak ve kefil borçtan sorumlu tutulamayacaktır.

Bu yazıyı paylaş

Bir cevap yazın