Aile Hukuku

Koyuncu Hukuk Bürosu; Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin ışığında; evlilik öncesi ya da esnasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi yönünden müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmasının yanında, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka, nesebin reddi, soybağının kurulması, velayet – vesayet ve Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren diğer davalarda da mahkemeler nezdinde müvekkillerini temsilen davaların başlatılması ve takibi süreçlerini yürütmektedir. Bunların yanında; yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi ve Aile Hukuku’ndan doğan tüm sorun ve uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Koyuncu Hukuk Bürosuaile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm ihtilaflarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

  • Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları
  • Nafaka ve Velayet Davaları
  • Maddi – Manevi Tazminat Davaları
  • Babalık ve Nesebin Reddi Davaları
  • Evliliğin Butlanı ve İptali Davaları
  • Mal Paylaşımı ve Alacak Davaları
  • 6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alınması
  • Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi
  • Miras, Tenkis ve Muvazaa Davaları
  • Vesayet ve Kayyım Atama Davaları