Gayrimenkul Davaları

Büromuz, mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermenin yanı sıra gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca Büromuz, emlak sektörünün her alanında alım, satım, kiralama v.s. gibi çeşitli birçok işlemlerde ve bunlara dair görüşmelerde müvekkillerimizi temsil etmiş bulunmaktadır. Gayrimenkul alanında da müvekkil portföyümüz yabancı ve yerli birçok yatırımcıyı içermektedir.akabindeki dava süreçlerinde avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

  • Tapu iptali ve tescili Davaları
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve doğacak davalar
  • Kamulaştırma
  • Müdahalenin men’i
  • Ecrimisil Davaları
  • Kooperatiflere ilişkin davalar
  • İzale-i Şuyu, Şufa, İntifa ve İrtifak Davaları
  • Gayrimenkul Tahliye Davaları