Koyuncu Hukuk Bürosu

Av.Mustafa KOYUNCU tarafından edindiği mesleki tecrübeler neticesinde 2014 yılı Nisan ayında kurulmuştur. Koyuncu Hukuk Bürosu, avukatlık mesleğinin temelinin güvene dayandığının bilinci ile müvekkil memnuniyetini esas alarak almış olduğu dava ve işlerde müvekkillerini en doğru ve en açık şekilde bilgilendirmektedir.

Koyuncu Hukuk Bürosu güçlü yapısı ile bilgi ve birikimini yeterli bulduğu tüm hukuki olaylarda boş vaatlerden uzak, profesyonel hizmet vermektedir.

Koyuncu Hukuk Bürosu hukuki ihtilaf henüz meydana gelmeden mesleki bilgi birikimi, tecrübe kaynaklı bakış açısı ve önleyici hukuki danışmanlık hizmeti vermek sureti ile muhtemel hukuki ihtilafların meydana gelmesini önlemek, meydana gelmiş bulunan hukuki ihtilafın olumsuz sonuçlar doğurmasını engellemek, doğmuş olan olumsuz sonuçlar var ise telafisini mümkün kılmak için müvekkille birebir, müvekkilin münhasır özelliklerini göz önünde bulundurarak; iletişim ve işbirliği içerisinde hareket etmektir.

Koyuncu Hukuk Bürosu uluslararası standartlarda yaratıcı ve yüksek kaliteli hukuk hizmeti sunarak hukuk camiasında tercih edilen ve güven duyulan hukuk bürolardan biri haline gelmeyi hedeflemektedir.