İdari Davalar

Uygulama esnasında vatandaşın mağduruyetine neden olan hukuka aykırı idare eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun haraket etmekle yükümlüdür. İdarenin yaptırım gücü ağır sounçlara ve telafisiz güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare Karşısında hukuk ilkere çerçevesinde korunması en önemli önceliğimizdir.

  • Menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,
  • Kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
  • Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.