İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Hukuk Büromuz tarafından; müvekkilimiz bulunan şirketlere, iş hukuku prosedürlerinin yapılandırılması, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, personel ile devam eden iş ilişkisinin iş kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları biriminin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi ve akabindeki dava süreçlerinde avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

 • Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
 • İşe İade Davaları
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
 • Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları
 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar
 • Sigortalılığın Tespit ve Tescili
 • Yurtdışı Hizmet Borçlanması Davaları
 • Ev kadınının yurtdışında geçen sürelerinin sigortalılıktan sayılması
 • Yurtdışında işe ilk giriş tarihinin Türkiye’de de tespiti davaları
 • Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi