Tazminat Ve Sorumluluk Hukuku

Tazminat Ve Sorumluluk Hukuku çeşitli hukuk dallarını kapsayan bir yapıdır. Başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku olmak üzere hukukun hemen hemen bütün dallarında aykırılık hallerinde hukuka aykırı davranan kişinin sorumluluğu doğmakta ve bu sorumluluk cezai yollarla veya maddi ve manevi tazminat ile giderilmektedir. Sorumluluk ve tazminat hukukunun zamanaşımı ve hak düşürücü süresi içermesi nedeniyle bu alanda çalışan hukuk bürosunun çalışmalarını titizlikle yürütmesi gerekmektedir.

Koyuncu Hukuk’ta, çeşitli hukuk dallarında çalışan avukat kadromuz ile başta trafik kazaları, sözleşmeler, haksız fiiller, iş kazaları, ceza hukuku ve hekim hataları olmak üzere tüm hukuk disiplinlerinden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar ve destekten yoksun kalma, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplara ilişkin tazminat davalarının açılması, yürütülmesi, karara bağlanması için avukatlık hizmeti ile, herhangi bir hukuk dalına ilişkin olarak ileride doğabilecek olan sorumlulukların önlenmesi amacıyla koruyucu hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

  • Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi – Manevi Tazminat Davaları
  • Haksız Fiil Sebebiyle doğan Maddi – Manevi Tazminat
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davaları
  • İş Kazasından Kaynaklı Maddi – Manevi Tazminat Davaları
  • Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları
  • Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi / Aktüerya hesabı