Ticaret Hukuku

Büromuzda şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, temsilci atanması ve yetkilerinin belirlenmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltımları, ana sözleşme değişiklikleri, halka açılma, bağlı şirketler, adres ve unvan değişiklikleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler ve gerektiğinde şirketin tasfiyesi gibi her bir aşamada şirkete hukuki danışmalık ve destek hizmeti verilmektedir.

  • İflas ve İflasın Ertelenmesi
  • Sözleşme Hukuku
  • Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri,
  • Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi
  • Şirketler Hukuku